Metodika v oboru kultury

Nabízíme Vám pomoc v oblasti:

  • Evidence sbírek muzejní a galerijní povahy
  • Digitalizace sbírek, 2D, 3D
  • Integrace evidence a CES Online, sjednocení obou databází
  • Tiskové sestavy
  • Vedení a struktura depozitáře
  • Vedení a struktura konzervátorských dílen
  • Manipulace se sbírkovými předměty
  • Smlouvy