Vývoj software

Vývoj software

MUSEION

MUSEION - informační systém pro evidenci a správu muzejních a galerijních sbírek. Centralizované řešení pro správce sbírek na úrovni jednotlivců, měst, územních samosprávných celků i státních orgánů; publikační platforma pro webové portály a projekty z oblasti virtuální reality. Evidence, manipulace, konzervace, uložení, akvizice, sběr, publikace, zpracování, hlášení do CES a PSEUD - navrženo pro velká muzea a zřizovatele, vhodný i pro menší a soukromé sbírky.

Zjistit více

Památkový katalog

Evidenční systém vyvinutý pro potřeby Národního památkového ústavu České republiky. Jeho primárním posláním je správa a zveřejňování komplexních informací o kulturních památkách, národních kulturních památkách, památkových rezervacích, památkových zónách a jejich ochranných pásmech, v rozsahu definovaném památkovým zákonem.

Zjistit více

CEMUZ

Centrální evidence muzejních sbírek Slovenské republiky. Centralizovaný katalog provozovaný Ministerstvem kultury Slovenské republiky, spravovaný Národným osvetovým centrem (NOC). Systém CEMUZ je integračním prvkem zajišťujícím propojení repozitáře digitálních objektů a registru sbírkových předmětů.

Zjistit více

eSbírky

eSbírky – kulturní dědictví on-line. Prezentační portál umožňující publikování, vyhledávání nebo prohlížení sbírkových předmětů z českých muzejních a galerijních sbírek. Systém vyvinutý a provozovaný Národním muzeem ČR; národní agregátor České republiky pro databázi digitalizovaného kulturního dědictví Europeana.

Zjistit více