CEMUZ

Centrální evidence muzejních sbírek Slovenské republiky.

Centralizovaný katalog provozovaný Ministerstvem kultury Slovenské republiky, spravovaný Národným osvetovým centrem (NOC). Systém CEMUZ je integračním prvkem zajišťujícím propojení repozitáře digitálních objektů a registru sbírkových předmětů.

Systém poskytuje automatický export dat do externích prezentačních vrstev webového portálu Slovakiana.sk.

Axiell je autorem a dodavatelem softwarového řešení, které podchycuje základní evidenční a popisné informace o sbírkových předmětech. Součástí záznamů jsou vždy identifikátory přírůstkové a systematické evidence, název, odborný popis předmětu, popis stavu, provenience, označení jeho částí a informace o zpracovateli odborného záznamu, případně další podrobnosti.

K části evidovaných sbírkových předmětů je připojena fotodokumentace v rozsahu desítek tisíc digitálních objektů.

Základní statistiky

1.500.000+ záznamů o sbírkových předmětech
118 paměťových institucí