Konference uživatelů Museionu

Axiell, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, srdečně zve na konferenci uživatelů Museionu, která proběhne 13. – 14. 9. 2022 právě v Technickém muzeu v Brně.

Na příkladech dobré praxe zde budou představeny různé přístupy k evidenci a správě muzejních a galerijních sbírek.

 

Informační systém Museion využívá pro evidenci a správu sbírkových předmětů celá řada muzeí a galerií. Každá instituce přistupuje ke správě svých sbírek trochu jiným způsobem a potýká se s různými problémy. Konference, kterou připravujeme nejen pro uživatele Museionu, chce v tomto prostředí nabídnout otevřený prostor pro sdílení zkušeností a diskuzi nad aktuálními tématy a výzvami.

Na konferenci vystoupí uživatelé využívající systém aktivně ve své instituci pro každodenní práci. Na programu budou také příspěvky týmu specialistů Axiell, kteří se primárně zaměří na praktické představení jednotlivých agend systému (např.: životní cyklus sbírkového předmětu, efektivní správa depozitáře atd.). Rádi bychom ukázali i novinky, mezi které patří např. modul digitalizace a sbírkové portály pro publikaci sbírek online, a také své plány na technologický rozvoj Museionu do budoucna.

Program konference

Kdy a kde: 13. – 14. 9. 2022, Technické muzeum v Brně, Purkyňova 2950, 612 00 Brno-Královo Pole
Registrace: https://forms.gle/z125sfVW4U8qnQH49
Kontakt: konference@axiell.cz