Mgr. Jana Macháčková

Dlouholetá praxe v muzeích a v oblasti projektového managementu, praktické zkušenosti s problematikou digitalizace uměleckých sbírek i knihovních fondů, datová analýza, business intelligence.