RNDr. Jarmila Podolníková

Analýza systémů. Metodika dokumentace předmětů a objektů památkové péče, metodika muzejní dokumentace. Dříve programátorka DEMUS, řešitelka projektu Muzejních autorit a vedoucí metodického centra CITeM.