Vladislav Valtr

L1 support, pracovní stanice a periferie.